NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

wdrażanych za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działającego na terenie gmin: Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Szerzyny, Ryglice.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 28.12.2009r. – 26.01.2010r.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę