NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 10/2017, 11/2017,ORAZ OPERACJA WŁASNA – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 10/2017 na operacje w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, naboru nr 11/2017 w zakresie : wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 23 stycznia 2018 r. poniżej prezentujemy:

  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 10/2017
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 10/2017
  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 11/2017
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 11/2017
  • Protokół z posiedzenia Rady 23.01.2018 r.
  • Ponadto informujemy, że na posiedzeniu Rady PSR dokonano oceny operacji własnej pt. „Międzypokoleniowe warsztaty z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu”. Operacja została uznana za zgodną z LSR oraz w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej uzyskała 19 punktów (wymagane minimum 8 pkt.), w związku z powyższym Rada wybrała operację do realizacji.

    Rozmiar czcionki
    Zmień kolorostykę