NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Małe projekty – wniosek o płatność

W związku z tym, że wielu beneficjentów Małych projektów rozpoczyna realizację projektu, zamieszczamy aktualny wniosek o płatność. Prosimy o zapoznanie się z nim, przeczytanie instrukcji wypełniania, tak, aby podczas realizacji operacji zapewnić sobie jej poprawne rozliczenie, spełniając warunki wypełniania wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o płatność dla „Małych projektów” oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” należało będzie składać osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, Kraków, ul. Wielicka 72, pokój 421.


W nowej instrukcji do wniosku o płatność „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (IW-2413_MP wersja 3z) poprawione zostały następujące elementy:
1. Opis pola 17 – poprzez dodanie informacji, że kwota pomocy nie może przekroczyć 70% kwoty kosztów kwalifikowanych wraz z opisem własnego wyliczenia kwoty pomocy,
2. Opis części V – poprzez dodanie informacji o konieczności dopisania wartości pracy własnej,
3. Opis załącznika nr 10 – poprzez dodanie informacji, że załącznik nie jest wymagany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
4. Doprecyzowano zapis dotyczący możliwości zaliczenia podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego,
5. Doprecyzowano zapisy dotyczące obowiązku prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę