NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

INFORMACJA O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2018/OW

Informacja nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.psr.tuchow.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze PSR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz pod nr tel. 14 652 44 04.

Wypełniony formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD należy składać Bezpośrednio w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Załączniki:
1. Informacja nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej
2. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD
3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD
4. Lokalne kryteria wyboru operacji
5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę