NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny

Gmina Ciężkowice w partnerstwie z LGD Dunajec-Biała realizuje projekt w
ramach KSOW. Projekt dotyczy promocji żywności wysokiej jakości i
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskic. Udział w projekcie jak i w
konferencji (21 lipca 2018) czy też w imprezie plenerowej (22 lipca
2018) nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony uczestników.
Pozostały jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

infografika

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę