NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

ZAKOŃCZENIE TERMINU NA SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszenia Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 8 października 2018 r., dotyczącego zamiaru realizacji operacji własnej, informujemy, że żaden podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia nie wyraził chęci realizacji operacji w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tj. do 7 listopada 2018 r.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę