NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

WARSZTATY EKOLOGICZNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIA NIEKORZYSTNYM ZMIANOM KLIMATU – OPERACJA WŁASNA – PODSUMOWANIE

POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKUJE NAJMŁODSZYCH NA TEMAT EKOLOGII

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku oraz podpisaniu umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w dniach 28 stycznia – 15 lutego odbyły się warsztaty z edukacji ekologicznej.

Przedmiotem umowy była realizacja operacji własnej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: wzmacniania kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja polegała na przeprowadzeniu pięciu cykli zajęć pn. „Warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu” adresowanych do dzieci wszystkich szkół podstawowych z terenu pięciu gmin: Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Gromnik, Tuchów. Łącznie udział w warsztatach wzięło 500 uczestników. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu.

Warsztaty przeprowadzone były przez edukatorów Fundacji Pracowni Kreatywnej w Tarnowie i składały się z trzech modułów: teoretycznego, artystycznego oraz demonstracyjnego. Podczas interaktywnego wykładu dzieci wprowadzone zostały w zagadnienia związane z ekologią. Poznały zagrożenia wynikające z zanieczyszczania środowiska i niekorzystnych zmian dokonujących się w naszym klimacie. We współpracy z prowadzącym wykład wypracowały zasady dbania o środowisko i przeciwdziałania zmianom, które niszczą środowisko i klimat. W części artystycznej wykorzystywały pojemniki recyklingowe ze szkła, plastiku i tektury, by nakleić na nie odpowiednie dla segregacji śmieci kolorowe kartony i przyozdobić je elementami dekoracyjnymi, gotowymi i stworzonymi przez siebie. Część demonstracyjna warsztatów polegała na zaprezentowaniu dzieciom SmartDomu, czyli specjalnie zaprojektowanej na potrzeby projektu konstrukcji, która została uzbrojona w szereg czujników i urządzeń sprawiających, że ten z pozoru niepozorny tekturowy dom zamienił się w dom inteligentny. Ideą SmartDomu było pokazanie, jak domowym sposobem, dzięki wykorzystaniu dostępnych technologii, można na co dzień przyczyniać się do poprawy stanu środowiska, a przede wszystkim zmniejszyć nasz niekorzystny wpływ na nie.
Wśród wykorzystanych w SmartDomu czujników i urządzeń, znalazły się m.in.: panel fotowoltaiczny automatycznie podążający za ruchem słońca na niebie, który w ten sposób wykorzystuje maksymalnie energię słoneczną, roleta okienna odsuwająca lub zasuwająca się w zależności od panujących warunków wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, regulująca temperaturę wewnątrz pomieszczenia, oświetlenie wewnętrzne dopasowujące swoje natężenie do panujących warunków świetlnych wewnątrz SmartDomu, czy też system bezdotykowego uruchamiania wody w kranie, dodatkowo wyposażony w alarm informujący o poziomie wody w umywalce lub wannie. Zarówno te wszystkie nowinki technologiczne, jak i sama konstrukcja wzbudziły u dzieci ogromne zainteresowanie i entuzjazm. Ale właśnie taka była idea przedsięwzięcia! Dzieci otrzymały poczęstunek, materiały edukacyjne w postaci eko-ściągi oraz ekogadżet w postaci elektronicznej kaczuszki służącej do pomiaru czasu brania prysznica, a tym samym zużycia wody.
Niesamowitą frajdę sprawił dzieciom ostatni akcent warsztatów – odbijanie pomalowanych farbami dłoni na domku. Po zakończonych zajęciach dzieci z uśmiechniętymi buziami, napełnionymi wiedzą głowami wróciły do domów i szkół, by teorię przekuwać w dobre praktyki służące środowisku, im i ich bliskim.

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę