NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 1 marca (czwartek) 2018 rokuZwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w Restauracji „Agawa” w Tuchowie przy ul. Tarnowskiej 146 o godzinie 14.00.

Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Biura PSR.
6. Sprawozdanie Zarządu PSR za okres minionego roku sprawozdawczego.
7. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Rady.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 i podjęcie stosownej uchwały.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie oraz podjęcie
stosownych uchwał.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
13. Wybór uzupełniający Członka Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i podjęcie stosownej uchwały.
14. Omówienie planowanych naborów w 2018 roku.
15. Wnioski i interpelacje.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie zebrania.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki za rok 2018. Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.
W związku z koniecznością wcześniejszej rezerwacji poczęstunku bardzo proszę o telefoniczne (14 652 44 04) lub mailowe (pogostoro@interia.pl) potwierdzenie przybycia do dnia 22 lutego 2018 r.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę