NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

POSIEDZENIE RADY

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady, serdecznie zapraszam członków Rady, na posiedzenie dotyczące oceny i wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się w dniu 18 stycznia (piątek) 2019 roku, o godz. 14.30 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10.

Porządek Obrad posiedzenia Rady:
1. Zapoznanie się z pismem złożonym przez wnioskodawcę w sprawie przedłużenia terminu składania wniosku o płatność końcową.
2. Ocena operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w naborze 6/2018:
a/ Dokonanie oceny wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR;
b/ Dokonanie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz oceny wg kryteriów premiujących;
3. Ustalenie wysokości pomocy dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w naborze 6/2018.
4. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w naborze 6/2018.
5. Przyjęcie listy operacji uznanych za zgodne z LSR z zakresu rozwijania działalności gospodarczej,złożonych w naborze 6/2018.
6. Przyjęcie listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania z zakresu rozwijania działalności gospodarczej,złożonych w naborze 6/2018.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia

Magdalena Marszałek
Przewodnicząca Rady

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę