NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Posiedzenie Rady ORAZ ZAKOŃCZENIE TERMINU NA SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszenia Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r., dotyczącego zamiaru realizacji operacji własnej, informujemy, że żaden podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia nie wyraził chęci realizacji operacji w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tj. do 26 sierpnia 2018 r.

Ponadto, zgodnie z § 18 Regulaminu Rady, serdecznie zapraszam członków Rady, na posiedzenie dotyczące oceny i wyboru operacji do finansowania, które odbędzie się w dniu 10 września (poniedziałek) 2018 roku, o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10.

Porządek Obrad posiedzenia Rady:
1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Ocena zgodności operacji własnej 1/2018/OW z LSR.
4. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie wysokości wsparcia oraz sporządzenie listy operacji i podjęcie uchwały.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Adam Drogoś
Przewodniczący Rady

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę