NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady serdecznie zapraszam członków Rady na posiedzenie dotyczące opiniowania zmian umowy, które odbędzie się w dniu 14 czerwca (czwartek) 2018 roku, o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10.

Porządek Obrad posiedzenia Rady:
1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Ponowna ocena wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/2017.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Adam Drogoś
Przewodniczący Rady

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę