NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

OPERACJA WŁASNA – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

Informujemy, że na posiedzeniu Rady PSR dokonano oceny operacji własnej pt. „Warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu”. Operacja została uznana za zgodną z LSR oraz w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej uzyskała 17 punktów (wymagane minimum 8 pkt.), w związku z powyższym Rada wybrała operację do realizacji.

  • Protokół z posiedzenia Rady 10.09.2018 r.
  • Rozmiar czcionki
    Zmień kolorostykę