NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 24 listopada (wtorek) 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 15.00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały.
6. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady i podjęcie stosownej uchwały.
7. Przedstawienie zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
8. Przedstawienie zmian do Regulaminu Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
9. Wnioski i interpelacje.
10. Konsultacje dot. LSR na lata 2014-2020:
a) podsumowanie ankiet z konsultacji społecznych,
b) przedstawienie propozycji budżetowych,
c) sformułowanie celów,
d) określenie sposobu wyboru i oceny operacji.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie zebrania.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały wpłaty). Informuję, że zgodnie z art. 14. Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkowska.

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status wprowadzanych zmian i podejmowanych uchwał.

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Janusz Kowalski

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę