NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień
14 grudnia (piątek) 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali nr 20 w budynku Domu Kultury
w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 14.00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór uzupełniający Członków Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
i podjęcie stosownej uchwały.
7. Wnioski i interpelacje.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie zebrania.

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki za rok 2018. Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.
Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę