NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zwołuję na dzień 2 października (poniedziałek) 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które odbędzie się w sali nr 20 (I piętro) w budynku Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 o godzinie 15.00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju za pierwszy rok realizacji.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
7. Wybór uzupełniający Członka Rady Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i podjęcie stosownej uchwały.
8. Omówienie planowanych naborów w II półroczu 2017 roku.
9. Wnioski i interpelacje.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie zebrania.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki za rok 2017. Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.
Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.

Janusz Kowalski

Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę