NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 6/2017, 7/2017, 8/2017 ORAZ 9/2017 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 6/2017 na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, naboru nr 7/2017 w zakresie : zachowania dziedzictwa lokalnego / rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, naboru nr 8/2017 w zakresie : zachowania dziedzictwa lokalnego oraz naboru nr 9/2017 w zakresie: : promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 18 grudnia 2017 r. poniżej prezentujemy:

 • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 6/2017
 • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 6/2017
 • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 7/2017
 • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 7/2017
 • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 8/2017
 • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 8/2017
 • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 9/2017
 • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 9/2017
 • Protokół z posiedzenia Rady 18.12.2017 r.
 • Rozmiar czcionki
  Zmień kolorostykę