NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 3/2017, 4/2017 ORAZ 5/2017 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 3/2017 na operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, naboru nr 4/2017 w zakresie : budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz naboru nr 5/2017 w zakresie: : budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 10 lipca 2017 r. poniżej prezentujemy:

  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 4/2017
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 4/2017
  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 5/2017
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 5/2017
  • Protokół z posiedzenia Rady
  • Rozmiar czcionki
    Zmień kolorostykę