NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

NABÓR 3/2018, 4/2018, 5/2018 – ZAKOŃCZONA OCENA RADY PSR

W związku z zakończeniem naboru nr 3/2018 na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, naboru nr 4/2018 w zakresie : rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz naboru nr 5/2018 w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i zakończeniu oceny wniosków przez Radę Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 21 maja 2018 r. poniżej prezentujemy:

  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 3/2018
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 3/2018
  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 4/2018
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 4/2018
  • Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w naborze nr 5/2018
  • Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania złożonych w naborze nr 5/2018
  • Protokół z posiedzenia Rady 21.05.2018 r.
  • Rozmiar czcionki
    Zmień kolorostykę