NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska – wsparcie otrzymane przez PSR!

Złożony do Narodowego Centrum Kultury przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wniosek pod nazwą EtnoStyl. Lokalny styl we współczesnym ubiorze otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Spośród 648 wniosków tylko 231 zostało wybranych do dofinansowania.
Celem programu Narodowego Centrum Kultury jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Wsparcie projektów z zakresu kultury i tradycji zostało skierowane w szczególności do miejscowości liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców, a jego wysokość to prawie 7 mln złotych. Podstawowym założeniem programu jest pielęgnowanie i odbudowa tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności lokalnych, inspiracja tradycjami kulturowymi i kulturą ludową.
Zadanie realizowane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju polegać będzie na zorganizowaniu w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia warsztatów edukacyjnych. Podczas nich zostaną zaprezentowane wiedza na temat pochodzenia i wykorzystania strojów regionalnych gmin zrzeszonych w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju, stroje społeczności lokalnej, a także zostanie ożywione piękno ludowej tradycji poprzez funkcjonalne wykorzystanie elementów stroju lokalnego we współczesnych stylizacjach. Trwałym efektem warsztatów będzie wydanie broszury, w której obok strojów ludowych pojawią się współczesne z wykorzystaniem elementów ludowych.
Warsztaty poprowadzą etnograf Muzeum Etnograficznego w Tarnowie – Urszula Gieroń oraz stylistka – Agnieszka Jelonkiewicz. Rysunki do publikacji wykona artystka – Katarzyna Czyżyńska-Gołos.
Warsztaty rozpoczną się 22 października. Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę