NABORYInformacje o naborach, terminy i dokumenty

Już 4 i 5 sierpnia zapraszamy na Żniwa!

„Żniwa w Paryi” – Warsztaty na Szlaku Rzemiosła, są kontynuacją rozpoczętych Sianokosami w gospodarstwie Paryja imprez okołorolniczych na Pogórzu, wpisują się w roczny cykl prac na roli.Jest to próba przeniesienia ze skansenów, w rodzimy krajobraz kultury i tradycji związanej z pracami polowymi. Bo, gdzie jak nie w sercu pogórzańskiej – rolniczej wsi, w środku lata usłyszysz chrzęst koszonego zboża czy głos przepiórki uciekającej z ostatniego pokosu.Program – Żniwa w Paryi 2012

Piątek, 3 sierpnia
Zapoznanie z gospodarstwem i gospodarzem

Godz. 17:00-18:00 Przyjazd do Paryi
Godz. 19:00 Ognisko z prołziokami

Sobota, 4 sierpnia
Dzień prac polowych (wstęp darmowy na całodzienne warsztaty)

Godz. 6:00-8:00 Pobudka ze śpiewem pierwszych ptaków. Zbiorowe wyjście na łąkę i koszenie trawy z rosą (wszyscy wychodzą boso), z pieśnią na ustach „Kiedy ranne wstają zorze”
Godz. 8:00 Tradycyjne śniadanie
Godz. 9:00 Przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i ostrzenie kosy)
Godz. 10:00 Wyjście w pole osób nocujących i wszystkich przybyłych do Paryi
– Koszenie sierpem i kosą
– Kręcenie powróseł
– Odbieranie zboża i wiązanie snopów
Godz. 13:00 Powrót na południe
– dojenie krów
– napasanie koni
– obiad
– kawa
Godz. 14:30 Końskie południe (odpoczynek), Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych
Godz. 16:00 Powtórne wyjście w pole do żniwa
– Stawianie, wiązanie i chocholenie kop (mendli, panienek)
– Zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek
Godz. 17:30 Przyjazd wozu po snopki wraz z juzyną dla żniwiarzy
– Juzyna (podwieczorek)
– Załadunek snopów, powrót z pola na wozie i pieszo
Godz. 18:30 Zakończenie warsztatów
Godz. 20:00 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (Wymagana wcześniejsza rezerwacja, wstęp odpłatny)

Niedziela, 5 sierpnia
Dzień zajęć okołorolniczych

Godz. 9:00 Pobudka dla miastowych (gospodarz już dawno przy obrządku robi)
Godz. 9:30 Śniadanie
Godz. 10:00 Wyjście piesze i wyjazd konny na sumę do Ołpin
Godz. 11:00 Suma i powrót
Godz. 13:00 Obiad niedzielny (obowiązkowo rosół ze starej kury)
Godz. 13:00-18:00 Warsztaty zajęć okołorolniczych (prezentacje darmowe dla wszystkich)
– Młócenie cepami i wiązanie słomy
– Odwiewanie wiejadłem i młynkiem
– Kręcenie kicorek
– Kręcenie powrozów
Warsztaty rękodzieła ludowego:
– Warsztaty słomkowe
– Warsztaty wikliniarskie
– Robienie kwiatków z bibuły
– Bednarstwo
Godz. 18:00 Zakończenie warsztatów
Godz. 19:00 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (Wymagana wcześniejsza rezerwacja, wstęp odpłatny lub z zaproszeniami)
– Pokaz mody Paryjskiej
– Wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki
W czasie trwania imprezy (sobota-niedziela) koła gospodyń wiejskich serwować będą produkty regionalne.

Niezbędnik żniwiarza:
Spanie po stodołach (na sianie); z końmi w boksie lub we własnym namiocie 5zł/os.
Spanie z gospodarzem zarezerwowanie wyłącznie dla gospodyni
Spanie w chałupie Paryja cena za osobę: 40 zł/os. (1 nocleg)
Cena dla grupy zorganizowanej za wynajęcie całej chałupy do 20 os.: 500 zł
Wstęp na wieczorne biesiady (sobota, niedziela) 50 zł za wieczór.

Więcej informacji na temat Żniw 2012 na stronie Gospodarstwa Paryja www.paryja.pogorza.pl
Masz pytania, chcesz zarezerwować pobyt, dzwoń lub pisz: solarz_m@wp.pl, 692-756-540

Zapraszają organizatorzy Żniw 2012
Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach www.paryja.pogorza.pl
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości w Tuchowie www.cut.travel.pl
Fundacja NADwyraz i Szlak Tradycyjnego Rzemiosła www.szlakrzemiosla.pl

Impreza może zostać realizowana dzięki wsparciu:

Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju www.psr.tuchow.pl

Rozmiar czcionki
Zmień kolorostykę